ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
1.  Στην Αναζήτηση Μεταφορικών Εταιρειών με αναχωρήσεις & προορισμούς υπάρχει η Επιλογή Μεταφοράς: Εθνικές Μεταφορές και Διεθνείς Μεταφορές.
 
Με την επιλογή Εθνικές Μεταφορές στο κουτάκι "Από:" επιλέγετε την πόλη αποστολής (εμφανίζονται Αθήνα & Θεσσαλονίκη) και στο "Προς:" επιλέγετε την πόλη προορισμού (θα εμφανίζονται οι υπόλοιπες πόλεις προορισμού). Με την Αναζήτηση θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα που βρέθηκαν, δηλαδή οι εταιρείες που μεταφέρουν στην πόλη της επιλογής σας. Με επιλογή μιας εκ των εταιρειών, θα εμφανίζονται αναλυτικά τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας.
 
Η Νέα Αναζήτηση διαγράφει την προηγούμενη επιλογή σας και σας δίνει την δυνατότητα νέας επιλογής.
 
Με την επιλογή "Διεθνείς Μεταφορές" εμφανίζονται δύο νέες επιλογές:
"Από εξωτερικό προς Ελλάδα" και "Από Ελλάδα προς εξωτερικό".
Επιλέγοντας την πρώτη θα εμφανιστεί το μέσον και ο τρόπος μεταφοράς (Αυτοκίνητο Πλήρες ή Ομαδικό και Εμπορευματοκιβώτιο-Container Πλήρες ή Ομαδικό). Στην συνέχεια επιλέγετε την χώρα αποστολής στο κουτάκι "Από:" με το μέσο και τον τρόπο μεταφοράς που έχετε προεπιλέξει και στο "Προς:" θα εμφανίζεται η Ελλάδα.
Με την Αναζήτηση θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της επιλογής σας.
 
Το ίδιο θα συμβαίνει αντίστοιχα, με την δεύτερη επιλογή "Από Ελλάδα προς εξωτερικό" με την διαφορά θα εμφανίζεται στο "Από:" η Ελλάδα και στο κουτάκι "Προς:" οι χώρες προορισμού. Με την Αναζήτηση θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της επιλογής σας.
 
2.  Στην Αναζήτηση Εταιρειών μπορείτε να βρείτε εταιρείες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με το είδος μεταφοράς και εμφανίζονται στο κουτάκι ως εξής:
 
ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΨΥΓΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ-COURIER 
 
Με την επιλογή ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, εμφανίζεται κουτάκι με τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες που προσφέρουν. Εφόσον επιλέξετε "Ανελκυστήρες - Ανυψωτικά ειδικών μετακομίσεων εξωτερικών χώρων", σας εμφανίζει νέο κουτάκι με την Επιλογή Έδρας. Εκεί υπάρχουν οι Πόλεις των εταιρειών που εξυπηρετούν την Υπηρεσία επιλογής σας. Εάν επιλέξτε π.χ. ΑΘΗΝΑ, με την Αναζήτηση θα εμφανιστούν όλες οι Εταιρείες που έχουν έδρα τους την ΑΘΗΝΑ.
Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση εταιρειών μόνο με επιλογή έδρας, δηλαδή χωρίς τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες, στο κουτάκι με τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες θα επιλέξετε πάνω-πάνω Όλες οι Εταιρείες ανά πόλη και στην συνέχεια Επιλογή Έδρας.
 
Με την επιλογή ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, εμφανίζεται κουτάκι με τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες κ.λπ. που προσφέρουν. Εφόσον επιλέξετε "Βαριές & Ειδικές μεταφορές", σας εμφανίζει νέο κουτάκι με την Επιλογή Έδρας. Εκεί υπάρχουν οι Πόλεις των εταιρειών που εξυπηρετούν την Υπηρεσία επιλογής σας. Εάν επιλέξτε π.χ. ΑΘΗΝΑ, με την Αναζήτηση θα εμφανίζονται όλες οι Εταιρείες που έχουν έδρα τους την ΑΘΗΝΑ.
Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση εταιρειών μόνο με επιλογή έδρας, δηλαδή χωρίς τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες, στο κουτάκι με τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες θα επιλέξετε πάνω-πάνω Όλες οι Εταιρείες ανά πόλη και στην συνέχεια Επιλογή Έδρας.
 
Με την επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, εμφανίζεται κουτάκι με τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες που προσφέρουν. Εφόσον επιλέξετε "Ανασυσκευασίες προϊόντων", σας εμφανίζει νέο κουτάκι με την Επιλογή Έδρας. Εκεί υπάρχουν οι Πόλεις των εταιρειών που εξυπηρετούν την Υπηρεσία επιλογής σας. Εάν επιλέξτε π.χ. ΑΘΗΝΑ, με την Αναζήτηση θα εμφανίζονται όλες οι Εταιρείες που έχουν έδρα τους την ΑΘΗΝΑ.
Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση εταιρειών μόνο με επιλογή έδρας, δηλαδή χωρίς τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες, στο κουτάκι με τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες θα επιλέξετε πάνω-πάνω Όλες οι Εταιρείες ανά πόλη και στην συνέχεια Επιλογή Έδρας.
 
Με την επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΨΥΓΕΙΑ, εμφανίζεται κουτάκι με την "Επιλογή Έδρας". Εκεί υπάρχουν οι Πόλεις των εταιρειών της επιλογής σας. Εάν επιλέξτε π.χ. ΑΘΗΝΑ, με την Αναζήτηση θα εμφανίζονται όλες οι Εταιρείες που έχουν έδρα τους την ΑΘΗΝΑ.
 
Με την επιλογή ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, εμφανίζεται κουτάκι με τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες που προσφέρουν, εάν επιλέξετε "Συσκευασίας υλικά & προϊόντα", σας εμφανίζει νέο κουτάκι με την Επιλογή Έδρας. Εκεί υπάρχουν οι Πόλεις των εταιρειών που εξυπηρετούν την Υπηρεσία επιλογής σας. Εάν επιλέξτε π.χ. ΑΘΗΝΑ, με την Αναζήτηση θα εμφανίζονται όλες οι Εταιρείες που έχουν έδρα τους την ΑΘΗΝΑ.
Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση εταιρειών μόνο με επιλογή έδρας, δηλαδή χωρίς τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες, στο κουτάκι με τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες θα επιλέξετε πάνω-πάνω Όλες οι Εταιρείες ανά πόλη και στην συνέχεια Επιλογή Έδρας.
 
Με την επιλογή ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, εμφανίζεται κουτάκι "Επιλογή Έδρας". Εκεί υπάρχουν οι Πόλεις των εταιρειών της επιλογής σας. Εάν επιλέξτε π.χ. ΑΘΗΝΑ, με την Αναζήτηση θα εμφανίζονται όλες οι Εταιρείες που έχουν έδρα τους την ΑΘΗΝΑ.
 
Με την επιλογή ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, εμφανίζεται κουτάκι "Επιλογή Έδρας". Εκεί υπάρχουν οι Πόλεις των εταιρειών της επιλογής σας. Εάν επιλέξτε π.χ. ΑΘΗΝΑ, με την Αναζήτηση θα εμφανίζονται όλες οι Εταιρείες που έχουν έδρα τους την ΑΘΗΝΑ.
 
Με την επιλογή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ - COURIER, εμφανίζεται κουτάκι "Επιλογή Έδρας". Εκεί υπάρχουν οι Πόλεις των εταιρειών της επιλογής σας. Εάν επιλέξτε π.χ. ΑΘΗΝΑ, με την Αναζήτηση θα εμφανίζονται όλες οι Εταιρείες που έχουν έδρα τους την ΑΘΗΝΑ.
Είσοδος Μελών
Εγγραφή μέλους
Ξεχάσατε τον κωδικό;

Καταχώριση Επιχειρήσεως
http://www.drivakos.gr
http://www.superfast.com
Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή